پشتیبانی پیوند داده ها - واحد پشتيباني شركت اطلاع رساني پيوند داده ها

جستجو
Go to content

Main menu:

پشتیبانی مرکزی تهران

23-88949313
خانم تدین
داخلی 306-314

آقای رئیسی
301
خانم صاحبی
302
خانم بیابانی
303
آقای فرهاد بیگی
305
آقای شورچه
308
خانم مهدوی
309

خانم محمدی
311
خانم قویدل
312
خانم عباسی
322
آقای هنرمندی
323
خانم قیطونی
325
خانم رحمانی
326

تماس با پشتیبانی تبریز

خانم عباسعلیزاده

آقای بقایی

آقای پیدایی

آقای شهابی

تماس با پشتیبانی بیرجند

آقای بهمدی

آقای عبدالرزاق نژاد

آقای رضایی

 
 
Back to content | Back to main menu