تابلوي اعلانات - واحد پشتيباني شركت اطلاع رساني پيوند داده ها

جستجو
Go to content

Main menu:

روش جدید تنظیم فایروال برای سرور ها

منتشر شده توسط واحد پشتيباني در گروه اطلاعيه · 6/6/2017 11:43:05
Tags: باجافزارفایروالسرور

گزارش آمار معاونت درمان به تفکیک بومی و غیر بومی

منتشر شده توسط حامد عبدالرزاق در گروه گزارشات · 13/3/2017 13:37:12
Tags: گزارشآماربومی

راهنمای تنظیمات و استفاده از کنسول سامانه سپاس

منتشر شده توسط واحد پشتيباني در گروه اطلاعيه · 23/11/2016 11:17:34
Tags: راهنماسپاس

اطلاعیه مهم در خصوص ارسال اطلاعات تخت ها به سامانه سپاس

منتشر شده توسط واحد پشتيباني در گروه اطلاعيه · 19/11/2016 12:59:54

اطلاعیه مهم در خصوص بروز رسانی سرویس سپاس

منتشر شده توسط واحد پشتيباني در گروه اطلاعيه · 19/11/2016 12:58:11
قبلی
Back to content | Back to main menu